LƯỚI BÓNG ĐÁ 380/45x13cm

+ Loại lưới: 380/45 x 13cm
+ KT mắt lưới: 13 cm
+ Số sợi cấu thành: 45 sợi
+ Dày: 2,5 mm
+ Chất liệu chính: HDPE
+ Tỷ lệ UV: 2%
+ Khả năng chịu nắng mưa : >24 tháng
+ Màu: Xanh ngọc
+ Bảo hành độ mục của lưới: 10 tháng
+ Khổ lưới: 2mx65m, 6mx65m, 8mx65m.