LƯỚI BÓNG ĐÁ 700/45x12cm

+ KT mắt lưới: 12 cm
+ Số sợi cấu thành: 45 sợi
+ Dày: 4 mm
+ Chất liệu chính: HDPE
+ Tỷ lệ UV: 2%
+ Khả năng chịu nắng mưa : >24 tháng
+ Màu: Xanh đậm
+ Bảo hành độ mục của lưới: 12 tháng