LƯỚI KHUNG THÀNH

+ Kích thước mắt lưới: 10cm
+ Dày: 4mm hoặc 3mm
+ Chất liệu chính: HDPE
+ Tỷ lệ UV: 2%
+ Khả năng chịu nắng mưa : >24 tháng
+ Màu: trắng